Thursday, October 1, 2009

Keselamatan pelajar pada hari ini semakin membimbangkan. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin..

Dewasa ini, terdapat banyak berita tentang penculikan dan pengugatan pelajar telah dipaparkan di media massa. Hal ini telah membuktikan keselamatan pelajar telah semakin merisaukan. Bak kata pepatah : “ sebelum luka menjadi nanah, nanah menjadi barah,” oleh hal demikian, kita perlulah membuka langkah secara daya usaha untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin.

Dalam konteks ini, semua pihak telah memainkan karakter yang mustahak untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin, terutamanya pihak sekolah dan masyarakat. Rentatan itu, pihak sekolah dan masyarakat perlulah menggembleng tenaga untuk menjayakan matlamat ini, kerana bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.

Pihak sekolah dianggap sebagai rumah kedua kepada pelajar, kerana kebanyakan masa pelajar adalah di sekolah. Oleh hal demikian, pihak sekolah bertanggungjawab menjaminkan keselamatan pelajar. Pihak sekolah harus merencanakan sebuah jadual untuk menetapkan guru-guru bertugas secara berturut-turutan selepas waktu sekolah. Guru-guru dapat memastikan pelajar dibawa oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing dan dapat menghalangkan kes penculikan tercetus.

Di samping itu, pihak sekolah haruslah menganjurkan ceramah kepada para pelajar supaya dapat dijadikan sebagai nasihat kepada pelajar. Tajuk ceramah perlu berkaitan dengan keselamatan pelajar dan mengajarkan pelajar tentang cara menjaga keselamatan diri sendiri. Sehubungan itu, pihak sekolah juga perlulah memantapkan undang-undang sekolah, iaitu melarang pelawat-pelawat memasuki kawasan sekolah. Hal ini dapat mencegah keselamatan pelajar terancam.

Sejajar dengan itu, masyarakat harus mengambil tindakan secara inisiatif. Jika mendapati orang yang menculik atau merugut pelajar, cepatlah menelefon pihak berkuasa untuk membanteras masalah ini. Masyarakat haruslah bekerjasama dengan pihak berkuasa. Janganlah masyarakat bersikap berpeluk tubuh atau beranggap tindakan itu adalah tiada beban batu digalas.

Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab mengekang masalah rumit ini. Jika mendapati pelajar yang mementingkan budaya hedonisme atau berpelesir di merata-rata tempat, cubalah melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis kerana pelajar tidak tahu bahawa melepak di merata-rata tempat akan membahayakan mereka. Seterusnya, masyarakat janganlah bersikap bagai enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing.

Demi menjaminkan keselamatan para pelajar pada masa ini, semua pihak mestilah berganding bahu untuk menjayakan matlamat ini. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Boleh semua pihak lakukan? Cubalah tanya sendiri.

Ibu bapa mengharapkan anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang pelajaran..

Bak kata pepatah : “lain hulu lain parang, lain dulu lain sekarang.” Pada zaman teknologi ini, bidang pelajaran adalah dianggap sebagai sebuah agenda utama, oleh hal demikian, ibu bapa memelukkan harapan yang berlebih-lebihan kepada anak-anak mereka supaya anak-anak mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang ini. Dalam konteks ini, apakah peranan ibu bapa dan keluarga untuk merealisasikan hasrat tersebut?


Sebagai ibu bapa yang prihatin kepada anak-anak, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Mari kita mengambil contoh, seorang ibu bapa yang mengamalkan amalan membaca, dan selalu bercerita kepada anak-anak, adakah anak-anak tidak suka akan menbaca? Jawapannya, tidak. Anak-anak akan manta akan membaca. Selain itu, ibu bapa juga harus menyemai minat bacaan anak-anak sejak kecil-kecil lagi kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.


Demi menjayakan hasrat ini, ibu bapa dan keluarga memikul komitmen yang berat. Sebagai ahli keluarga, mereka harus memberikan dorongan yang ikhlas kepada anak-anak.Ibu bapa juga perlu merencanakan aktiviti yang bermanfaat kepada anak-anak untuk meredakan tekanan sementara ingin mencapaikan harapannya. Aktiviti tersebut boleh termasuklah mencuti mata dan berkhemah bersama dengan keluarga.


Di samping itu, ibu bapa juga perlu mengorak langkah secara prakarsa. Ibu bapa tidak harus terlalu sibuk dalam pekerjaan dan harus meluangkan masa demi menemani anak-anak membaca. Janganlah ibu bapa menganggap tindakan ini adalah bagai tiada beban batu digalas ataupun menghitung bulu kambing, kerana anak-anak amat memerlukan dorongan dan juga temanan ibu bapa semasa menghadapi masalah rumit. Jika ibu bapa dapat menemani anak-anak, mereka akan bermegah-megah akan kejayaan anak-anak sendiri pada hari muka.


Sejajar dengan itu, ibu bapa perlu menyediakan ruang bacaan yang secukup besarnya. Ruang bacaan bolehlah diletakkan di tetamu atau bilik kosong, yang paling penting ialah selesa dan cahaya yang mencukupi. Ibu bapa dapat membeli buku-buku rujukan untuk menggalakkan anak-anak membaca. Sehubungan dengan itu, ibu bapa juga dapat menyediakan computer untuk membolehkan anak-anak membuat rujukan melalui internet.


Bak kata pepatah : “yang bulat tidak dating mengolek, yang pipih tidak dating melayang.” Oleh hal demikian, ibu bapa bukanlah sahaja mengharapkan anak-anak mencapai kejayaan, manakala perlulah memainkan karakter yang sungguh penting sekali dalam hal ini. Bolehkah ibu bapa lakukan? Tepukkan dada tanyalah selera.

Saturday, September 5, 2009

Langkah-langkah untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat lebih berkesan sekiranya dimulakan dari rumah

             Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai bangsa, iaitu Melayu, Cina dan India. Rentatan itu, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah amat mustahak. Walau bagaimanpun, kita mendapati semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat semakin merosot dari semasa ke semasa. Apakah langkah yang efektif perlu kita lakukan untuk menanam semangat perpaduan yang jitu dalam diri anak-anak?

 Langkah yang berkesan untuk menyemai semangat perpaduan dalam jitu anak-anak ialah mulakannya dari rumah. Dari segi ini, ibu bapa memainkan karakter yang sangat penting. Ibu bapa haruslah menjadi suri teladan kepada anak-anak melalui hubungan dengan jiran tetangga sejak kecil-kecil lagi, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa perlu bertegur sapa dengan jiran tetangga pada pertemuan setiap kali. Sehubungan itu, sekiranya jiran kita mengalami apa-apa masalah, sebagai seorang “role model”, ibu bapa harus menghulurkan tangan kepada jiran tetangga dengan hati yang ikhlas.

 Di samping itu, ibu bapa perlu megajak anak-anak berkunjung ke rumah jiran tetangga untuk bersama-sama menyambut perayaan kaum dan agama. Janganlah ibu bapa meninggalkan anak-anak di rumah, hal ini akan menyebabkan anak-anak terlalu bergantung kepada rumah. Sekiranya anak-anak berkunjung ke rumah jiran tetangga dan meraikan perayaan bersama-sama dengan jiran, hubungan silaturahim akan menjadi erat dan juga dapat memulihkan semangat perpaduan yang semakin merosot.

 Sejajar dengan itu, ibu bapa perlu memberi dorongan kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti yang dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Contoh aktiviti ialah program  PLKN dan RIMUP yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Dalam proses program-program ini, anak-anak dapat berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum. Anak-anak juga dapat berkenal dengan kawan baharu dalam program-program tersebut.

 Demi menyemai semangat perpaduan dalam diri anak-anak, ibu bapa perlu menjelaskan kepada anak-anak tentang scenario masyarakat majmuk di Malaysia dan juga bercerita tentang susur galur sejarah bangsa Malaysia kepada anak-anak. Ibu bapa harus bercerita tentang bagaimana tokoh-tokoh Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dapat memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama dan juga semua warganegara bercita-cita mencapai Wawasan 2020.

 Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan untuk menggalakkan anak-anak menonton filem dan drama yang bertema perpaduan antara kaum. Selain itu, ibu bapa juga perlu menemani anak-anak menonton filem tersebut kerana ibu bapa dapat menerangkan kepentingan perpaduan kepada anak-anak. Selain daripada filem, ibu bapa juga harus menggalakkan anak-anak mendengar lagu-lagu yang berkaitan dengan perpaduan. Dalam hal ini, ibu bapa perlu menjelaskan makna yang didapati dalam lagu tersebut supaya anak-anak dapat mengetahui kepentingan perpaduan.

 Usaha menyemai semangat perpaduan yang jitu dalam diri anak-anak yang bermula dari rumah, ibu bapa perlu memikul tanggungjawab ini. Sekiranya anak-anak dapat menggembleng tenaga dengan ibu bapa, semangat perpaduan dalam diri anak-anak mesti dapat dipupukkan. Boleh ibu bapa lakukan? Tepuk dada Tanya selera.

 

Saturday, August 29, 2009

masalah dalam beberapa subjek...

Sudah belajar di kelas 4Y selama 9 bulan, masalah yang paling saya sakit kepala ialah tentang pembelajaran dalam beberapa subjek.
Subjek yang paling membimbangkan saya ialah biologi. Oleh sebab sekolah telah menetapkan setiap tahun akan mengadakan 3 kelas aliran sains, saya terpaksa memilih aliran sains. Tetapi, banyak nama sel dan juga kegunaannya perlu dihafal. Sebaliknya, saya juga meminati dalam subjek kimia dan fizik.
Selain itu, subjek sejarah juga menyebabkan saya berasa khuatir. Banyak nama tokoh-tokoh dan sumbangan perlu dihafalkan dan saya juga ingin berputus asa dalam subjek ini. Subjek lain yang saya tidak memahami ialah matematik tambahan. Kadang-kala saya akan berasa bangga apabila dapat membanteras soalan-soalan yang susah. Tetapi, saya akan mendapatkan markah yang rendah dalam ujian.
Dalam cuti sekolah yang selama seminggu, saya telah menggunakan masa saya untuk menyiapkan kerja-kerja dan juga cuba untuk memahami subjek biologi dan juga matematik tambahan.